سلام.آیا دخترایرانی دارای ۳۸سال سن برای ثبت ازدواج …

پرسش

سلام.آیا دخترایرانی دارای ۳۸سال سن برای ثبت ازدواج دایم درسفارت ترکیه نیاز به اجازه پدر دارد

9 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید