سلام.آیا دخترایرانی دارای ۳۸سال سن برای ثبت ازدواج …

پرسش

سلام.آیا دخترایرانی دارای ۳۸سال سن برای ثبت ازدواج دایم درسفارت ترکیه نیاز به اجازه پدر دارد

1 سال 76 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید