سلام آیا گرفتن دست نویس از فروشنده برای خرید گوشی …

پرسش

سلام آیا گرفتن دست نویس از فروشنده برای خرید گوشی کارکرده بی کارتن اعتبار دارد و کافیست؟

11 ماه 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید