سلام آیا گرفتن دست نویس از فروشنده برای خرید گوشی …

پرسش

سلام آیا گرفتن دست نویس از فروشنده برای خرید گوشی کارکرده بی کارتن اعتبار دارد و کافیست؟

1 سال 46 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید