سلام اگر شخصی بدون اطلاع من به اسم من ولی …

پرسش

سلام اگر شخصی بدون اطلاع من به اسم من ولی امضا و شماره ملی خودش در سفته درج کرده باشه و پول از کسی دریافت کرده باشه و شخص پول دهنده الان شکایت من و اون شخصی که سفته بهش داده کرده نتیجه چی میشه؟روز اول دادگاه أیا قاضی امکان دارد دستور جلب من بده و اگه شخص سفته دخنده در دادگاه اعتراف کند سفته مطعلق به خودش هست نتیجه چی می شود ؟ممنون

1 سال 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید