سلام  ایا حضانت فرزند که تا هفت سالگی با مادر …

پرسش

سلام  ایا حضانت فرزند که تا هفت سالگی با مادر است منظور تا هفت سال تمام شود یا وارد هفت سالگی شود .ممنون از بابت راهنمایی که خواهید کرد.

1 سال 110 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید