سلام با خانمی با مهریه ۱۳۵۵ قطعه سکه تمام بهار …

پرسش

سلام با خانمی با مهریه ۱۳۵۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی سند عقد نکاح تنظیم شد و خانم مهریه را هم دریافت نموده است , و حاضر به شروع زندگی به هیچ وجه نمی باشد و مسایل حقوقی را به مانند وکلای دادگستری می داند و می گوید طلاق هم نمی خواهم نفقه هم نمی خواهم منتظر خواهم بود که ازدواج نمایی و با توسل به شرط وکالت ضمن عقد در طلاق نسبت به طلاق خود اقدام می نمایم تکلیف بنده که تمام دارایی خود را با پرداخت مهریه از دست دادم چیست ؟ ممنون

9 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید