سلام با عرض احترام لطفا راهنمایی فرمایید در رابطه به …

پرسش

سلام با عرض احترام لطفا راهنمایی فرمایید در رابطه به موضوع مالیات و دارایی در زمان انجام امور انحصار وراثت . چه ترفندهایی میشود انجام داد تا مالیات های سنگینی که دارایی تعیین می کند کاهش داد .
مثل اعلام بدهکاری متوفی قبل از فوت یا هر چیز دیگر .. باسپاس

7 ماه 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید