سلام ببخشید اگه خانمی بدون طلاق گرفتن درخواست مهریه کنه …

پرسش

سلام ببخشید اگه خانمی بدون طلاق گرفتن درخواست مهریه کنه و مهریش رو بخواد و شوهرش مهریه رو بهش نده باید چکار کنه؟

11 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید