سلام ببخشید اگه خانمی بدون طلاق گرفتن درخواست مهریه کنه …

پرسش

سلام ببخشید اگه خانمی بدون طلاق گرفتن درخواست مهریه کنه و مهریش رو بخواد و شوهرش مهریه رو بهش نده باید چکار کنه؟

8 ماه 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید