سلام ببخشید من پرونده الزام به تمطکین دارم.خودم دختر هستم …

پرسش

سلام ببخشید من پرونده الزام به تمطکین دارم.خودم دختر هستم و اصلا سر زندگی نرفتم.امروز توی سایت مراحل پرونده دیدم نوشته دعوی …. به طرفیت من مبنی بر الزام به تمکین حکم محکومیت صادر شد. این یعنی باید تمکین کنم؟حکم بر علیه منه؟
بعد مگه من نمیتونم از حق حبس استفاده ونم

8 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید