سلام بنده  آقایی ام که ۴ فقره چک به مبلغ …

پرسش

سلام بنده  آقایی ام که ۴ فقره چک به مبلغ مجموع ۶۰ میلیون تومان دارم که برگشت شده بعد از رفت و آمد به دادگاه و دادن اعسار الان اعسار بنده رد شده و واقعا هم ندارم که یکجا پول چک هارو بدم راهی هست که من اعتراض کنم و به جواب برسم؟؟

8 ماه 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید