سلام بنده در قبال بخشش مهریه از طرف زنم وکالت …

پرسش

سلام بنده در قبال بخشش مهریه از طرف زنم وکالت حق طلاق بهش داده ام منتها در برگه وکالت هیچ اشاره ای به بخشیدن یا نبخشیدن نشده است.همانروز که بهش وکالت دادم قبلش بصورت دست نویس یه قرارداد نوشتیم که در قبال داشتن حق طلاق از کلیه حق وحقوق از جمله مهریه ش گذشت میکنه هم امضاش کرده وهم اثر انگشت گدذاشته آیا این قولنامه قانونیست واگر نیست چه جوری قانونیش کنم.

3 ماه 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید