سلام بنده ملکی را در قشم خریداری کردم ،برای تحویل …

پرسش

سلام بنده ملکی را در قشم خریداری کردم ،برای تحویل ملک می بایست ۵۰میلیون به مالک درقبال تحویل ملک پرداخت نماییم ،ولی مالک در قشم حضور ندارد وطی متن دستی که به امضا مالک ودو شاهد ومشاور املاک رسیده ،اختیار دریافت مبلغ را به شخص دیگر درغیاب خود داده ،اگر مبلغ با این متن به کسی که مالک معرفی کرده پرداخت شود ،مشکل قانونی ندارد

1 سال 82 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید