سلام بنده چهار فقره چک که مجموع مبلغ ۲۳۰میلیون تومن …

پرسش

سلام بنده چهار فقره چک که مجموع مبلغ ۲۳۰میلیون تومن میباشد دارم که برگشت خورده.حالا هم من ندارم بدم چون مغازم اتیش گرفته و دارو ندارم از بین رفته.طلب کارهم تهدید به شکایت میکنه.میخوام بدونم میتونم بعد شکایت بدهیمو قسطی بدم؟ایا تو جلسه اول دادگاه منو زندان میندازن؟

11 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید