سلام .خانم بنده بدون اینکه براش کمی توزندگی بزارم رفته …

پرسش

سلام .خانم بنده بدون اینکه براش کمی توزندگی بزارم رفته بابت مهریه اش شکایت کرده من هم درآمدی ندارم بپردازم آیا به خاطر مهریه زندانی میکنند راهی برای تقسیط کردنش هست درضمن بدون اجازه از خانه بیرون رفته به خانه مادرش
لطفاً پاسخ بدهید

10 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید