سلام خانم ۳۲ساله ام شوهرم به شدت عصبی و پرخاشگر …

پرسش

سلام خانم ۳۲ساله ام شوهرم به شدت عصبی و پرخاشگر هست جدیدا دست به زنم که داره ،از یه طرف هم بچه نمیخواد ،کار درس حسابی هم نداره ،قبل عقد بهم گفته بود ۷سکه مهریه ام باشه بجاشحق طلاق باتو که اونم ۷تا سکه شد ولی زد زیرشو‌حق طلاق نداد دیگه خسته شدم ازش میخوام طلاق بگیرم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم،میخوام تمام جهزیه امم ازش بگیرم

12 ماه 137 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید