سلام خسته نباشید من مدت ١۴ماه است در زمینه کار …

پرسش

سلام خسته نباشید من مدت ١۴ماه است در زمینه کار گزاری تامین اجتماعی شریک شده ام در تاکستان قزوین
اساسنامه ای که برای شرکت تهیه شده بود بعلت اعتماد و ضیق وقت به سرعت امضا نمودم ولی شریکم به من نسخه ایی از آن ارائه نکرده است
مقداری پول دریافت نموده ایت بابت تهیه ملزومات اداری اثاثیه و….و صورتحساب غیر واقع به من دادهاند
ما یه شریک هستیم که دوتای ما ١۵درصدی و شریک دیگر که هفتاددرصدی است تمام ضمام امور را خودسرانه به دست گرفته و هر مانوری دلشون میخواد میدن و موج هزینه ها را هروز افزایش میدهند من از به طریقی متوجه شدم در این شرکت رییس هییت مدیره ام ولی هیچ اختیاری به من ندادن چون اساسنامه رو هم نیخه مربوطه راندا ن و در ضمن چند عدد فاکتور صوری و عیر قانونی تهیه کرده اند و پس از١۴ماه هنوز نه جلسه ای رسمس نه مجمع عادی و نه فوق العده ای برگزار شده است
و هرچقدر ما دوشریک ١۵درصدی مصر به برگزاری جلسه و محاسبه سود و زیان هم می کنیم ترتیب اثری نمیدن. در ضمن بازرس شرکت پدر همسر نامبرده است

1 سال 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید