سلام خسته نباشی امروز زن پدرم از ورثه شکایت کرد و …

پرسش

سلام خسته نباشی
امروز زن پدرم از ورثه شکایت کرد و درخواست مهریه کرده در صورتی که پدرم هیچ گونه اموالی یا مالی نداشته تعداد مهریه ۱۰ سکه می باشد

1 سال 122 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید