سلام خسته نباشید. اگر برای یکی از فروسندگان در مزایده …

پرسش

سلام خسته نباشید. اگر برای یکی از فروسندگان در مزایده هیچ گونه ابلاغ کارشناسی قیمت و وقت مزایده اعلام نشده باشد و مزایده انجام شده باشد آیا می توان با توجه به این مطلب مزایده را باطل کرد؟

1 سال 89 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید