سلام خسته نباشید اگر مردی تقاضای طلاق کند و …

پرسش

سلام خسته نباشید اگر مردی تقاضای طلاق کند و حکم دادگاه هم صادر شده باشد مرد تا کی فرصت دارد تقاضای اعسار کند در ضمن دادگاه هم سه ماه برای طلاق فرصت داده باشد و دوم ایا اگر مردی بدون اجازه دادگاه و همسرش زن دیگری گرفته باشد و از شناسنامه دیگری استفاده کرده باشد تقاضای اعسار او قبول می شود

1 سال 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید