سلام خسته نباشید . ایا در مهریه عندالستطاعه میشه مقداری از …

پرسش

سلام خسته نباشید .

ایا در مهریه عندالستطاعه میشه مقداری از اون رو یکجا دریافت کرد ..درصورتی که فقط پول رهن خونه رو مرد داشته باشه و مقدار پول بانکی که مثلا ۲۰ پیش انتقال داد به شخص دیگه .و تازه با درخواست تامین موافقت شد..

1 سال 56 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید