سلام خسته نباشید با مسدود کردن حساب بانک آ یا …

پرسش

سلام خسته نباشید با مسدود کردن حساب بانک آ یا تمامی حساب بانکی شخض مسدود میشود یا فقط یک بانک

2 هفته 7 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید