سلام خسته نباشید . بنده به تازگی از دادگاه حکم رشد …

پرسش

سلام خسته نباشید .
بنده به تازگی از دادگاه حکم رشد دریافت کردم و چون پدر ماردم از هم جدا شدند و به پدرم دسترسی ندارم تونستم با این حکم پاسپورت بگیرم . میخواستم بدونم این حکم در دریافت ویزا هم کمک میکنه؟

1 سال 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید