سلام خسته نباشید سوال داشتم درمورد اینکه اگه زنی همسرش …

پرسش

سلام خسته نباشید سوال داشتم درمورد اینکه اگه زنی همسرش فوت کند و درخواست مهریه کنددادگاه اموال بجای مانده از همسر را به عنوان مهریه به زن پرداخت میکند یااینکه درصورت کافی نبودن اموال نسبت به ارزش مهریه بایستی بازماندگان همسر بقیه مهریه را به زن پرداخت کنند؟

10 ماه 25 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید