سلام خسته نباشید من شغلم ازاده وهرجا کارباشه اونجا کار …

پرسش

سلام خسته نباشید من شغلم ازاده وهرجا کارباشه اونجا کار میکنم.باهمسرم ۲۵ روز بود قهربودم اصلا باهم نحرف میزدیم نه همبستر میشدیم.بعداز این ندت برای من کاری درشهرستان افتاد مجبورشدم برم برای کار وچون باخانم حرف نمیزدم بهش دروغ گفتم ولی برای پسرم اس دادم که من رفتم ولان جا برای کار وچون راهم دوربود ومجبوربودم چندمدت بمونم وبعداز برگشتن متوجه شدم خانم بهم شکایت کرده من حالا چکار کنم درجواب او

1 سال 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید