سلام خسته نباشید من پنج سال پیش همسرم زندان افتاد …

پرسش

سلام خسته نباشید من پنج سال پیش همسرم زندان افتاد خانوادش بیرونم کردن بعد از بازگشته مجدده من دومرتبه بیرونم کردن وقتی ام همسرم ازاد شد با بازگشته من دومرتبه شروع به کتک زدنم و کارهایه قبله زتدانش و انجام داد بز رفتم واین رفتنام باعث شده من نتونم حرف بزنم الان که بالاسره بچه هامم بازم کتکم میزنه بازم دعوا بچه هام افسردگی گرفتن این وضعیت من و اازارم میده ولی از ترس محکوم شدنم حرفی نمیزنم بهم پیشنهاد رابطه با دوستاشم میده که من قبول نک دن

 

10 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید