سلام خسته نباشید .چندوقت پیش پدرم را یک فردی حل …

پرسش

سلام خسته نباشید .چندوقت پیش پدرم را یک فردی حل داده ولگنش شکسته .ما دوشاهدبردیم برای شهادت دادن این که پدرم راحل دادن انها دربیانشان گفتن ان فردی که پدرم راحل داده داشتن باهم شوخی میکردن ایاازنظرقانون پدرم من مقصرمیشود

10 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید