سلام دایی من چندماهه فوت شده و همسر دومش هم …

پرسش

سلام دایی من چندماهه فوت شده و همسر دومش هم چندسال پیش فوت شده .ایا خانواده همسر دوم میتوانند مهریه دخترشان را که فوت شده مطالبه کنند؟؟

10 ماه 136 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید