سلام دایی من چندماهه فوت شده و همسر دومش هم …

پرسش

سلام دایی من چندماهه فوت شده و همسر دومش هم چندسال پیش فوت شده .ایا خانواده همسر دوم میتوانند مهریه دخترشان را که فوت شده مطالبه کنند؟؟

7 ماه 97 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید