سلام در خیابان دو طرفه با موتورسیکلت در حال حرکت …

پرسش

سلام در خیابان دو طرفه با موتورسیکلت در حال حرکت بودم جهت حرکت بطرف انسوى خیابان پس از دیدن پشت سر شروع به حرکت بسمت خط وسط خیابان نمودم ولى ناگهان موتورسیکلت دیگرى از پشت سر از بغل من رد شد که کوشه ى فرمانش به فرمان موتور من برخورد جزیى داشت ولى منحرفش نکرد و با سرعت از من رد شد و با بغل ماشین پرایدى که از روبرو مى آمد برخورد نمود و بسمت تیر چراغ برق کنارگذر منحرف و برخورد نمود و باعث مرگش شد حالا با توجه به فیلمى که موجوده نه برخورد و نه انحرافش مشخص نیست ولى پراید روبرو انحراف داشته و از خط کشى وسط خیابان عبور کرده و انحراف بسمت چپ داشته ولى بنده را مقصر اعلام نموده اند بدلیل انحراف به چپ در حالیکه بنده از خط کشى وسط خیابان عبور نکرده بودم و ماشین پراید کاملاً از خط کشى عبور کرده بود آیا بنده کاملاً مقصرم ؟ ممنون میشم جواب دهید

1 سال 81 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید