سلام.دیه پارگی دو رباط مچ دست راست که …

پرسش

سلام.دیه پارگی دو رباط مچ دست راست که تحت عمل جراحی ترمیمی قرار گرفته چقدر میباشد؟؟
 

6 ماه 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید