سلام زمینی از پدربزرگم ۲۰سال پیش تقسیم شده به وراث …

پرسش

سلام زمینی از پدربزرگم ۲۰سال پیش تقسیم شده به وراث حالا میخوان وراث زمین بفروشن ایا مادربزرگ ما از این زمین ارث می بره

11 ماه 37 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید