سلام زنی ٣٢ ساله هستم با دو کودک یک پسر۴ …

پرسش

سلام زنی ٣٢ ساله هستم با دو کودک یک پسر۴ ساله و یک دختر ١ ساله ،٧سال هست که ازدواج کردم و ٧سال کتک خوردم، بخاطر بچه هام سوختم و ساختم الان شوهرم اصرار به طلاق داره و می خواد پسرم رو ببره و می گه یک بچه مال تو یکی مال من ،من باید چیکار کنم؟من نمی تونم دور از پسرم باشم بچه ها هم نمی تونن آیا شوهرم می تونه از نظر قانونی پسرم رو پیش خودش ببره؟

7 ماه 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید