سلام.شخصی که محکوم به پرداخت مهریه شده و در حال …

پرسش

سلام.شخصی که محکوم به پرداخت مهریه شده و در حال پرداخت مهریه به صورت اقساط میباشد و صاحب سهمی از یک آپارتمان کوچک است و آن را به اطلاع دادگاه نرسانده مرتکب جرمی شده؟لازم ب ذکر است اگر سهم خود را از آپارتمان بفروشد کفاف بدهی او را نمیدهد و از در آمد حاصل از اجاره آن واحد اقساط مهریه را پرداخت میکند؟ با تشکر

8 ماه 22 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید