سلام شوهرم اعتیاد ب شیشه و کراک داره میخام مهریمو …

پرسش

سلام شوهرم اعتیاد ب شیشه و کراک داره میخام مهریمو بذارم اجرا آیا میتونم ؟چقد زمان میبره هزینه داره واسم؟

1 سال 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید