سلام. شوهرم منا مورد ضرب و شتم قرار داده در …

پرسش

سلام. شوهرم منا مورد ضرب و شتم قرار داده در محل کارش با وجود برگه پزشک قانونی میتونه ادعا هیسیت ازم کنه و دست پیش بگیره؟؟

11 ماه 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید