سلام. شوهرم منا مورد ضرب و شتم قرار داده در …

پرسش

سلام. شوهرم منا مورد ضرب و شتم قرار داده در محل کارش با وجود برگه پزشک قانونی میتونه ادعا هیسیت ازم کنه و دست پیش بگیره؟؟

8 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید