سلام مالک مجتمع تجاری هستم مغازه ها بصورت سرقفلی واگذار …

پرسش

سلام مالک مجتمع تجاری هستم مغازه ها بصورت سرقفلی واگذار شده بیست سال است که تاسیسات آن کار میکند ایزوبام نیاز به تعمیر دارد آیا تمام هزینه با مالک است

12 ماه 71 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،بله با مالک می باشد.

پاسخی ارسال کنید