سلام ما تو شهر زندگی میکنیم و خونمون ویلاییه همسایه …

پرسش

سلام ما تو شهر زندگی میکنیم و خونمون ویلاییه همسایه لقلیمون تو ی حیاط مرغ نگه میداره صدای مرغاشون از صبح تا شب باعث صلب اسایش ما شده میشه ازشون شکایت کرد؟

1 سال 92 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،اگر به اتفاق همه همسایه ها برای مزاحمت از سروصدای مرغ شاکی باشند بله می توانید شکایت نمایید ولی حتما قبلش با یه تذکر اقدام نمایید.

پاسخی ارسال کنید