سلام.ما منزل رهنی مان را تخلیه کرده ایم اما موجر …

پرسش

سلام.ما منزل رهنی مان را تخلیه کرده ایم اما موجر نزدیک به یکماه است که پول رهن را پس نمیدهد و می گوید تا مستاجر نیاورم قادر به پرداخت رهن نیستم. ما کلید منزل را بعد از تخلیه به ایشان دادیم که منزل را به مشتری نشان بدهد.یک نمونه کلید هم خودمان داریم.ایا میشود از ایشان شکایت کرد و غرامت یا همان خسارت را هم دریافت کرد؟ چون گمان نمیکنم حالا حالاها کسس,خواهان منزل ایشان شود.

11 ماه 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید