سلام.من۱۰سال بدون مشکل و هرچی میخواست براش مهیا میکردم…باهمسرم زندگی …

پرسش

سلام.من۱۰سال بدون مشکل و هرچی میخواست براش مهیا میکردم…باهمسرم زندگی کردم..یه شب که از عروسی برگشتیم،به خاطر کاری که همسرم کرده بود جرو بحث کردیم و من بعد از ۱۰سال یه سیلی زدم تو صورتش…اون زنگ زد به برادرش که بیان و ببرنش…در عوض منم به پدرم زنگ زدم و اونا هم زودتر از برادرای خانمم رسیدن…و قضیه تقریبا حل شد…تااینکه برادرای زنم اومدن و بدون هیچ مقدمه ای با دادو بیداد و فحش و کتک کاری زنمو بردن…بااینحال من چندبار پیش قدم شدم برای برگشتنش که هربار یه بهونه میاورد که غیر واقعی بودن،مثلا اینکه باید یه خونه نزدیک خانوادش بگیرم و نصف خونه رو هم بزنم به نامش..و هربار یه چیز جدید…منم بعد از پادرمیونی ریش سفیدای فامیل که نیومد منم رفتم شکایت عدم تمکین دادم.و اظهارنامه دادم و باز نیومد.و فردا هم وقت دادگاهمونه،ولی اینطور که فهمیدم از طرف دادگاه اخطاری براش نرفته و منم چون از دفتر خدمات قضایی اقدام کرده بودم،فهمیدم که فردا دادگاهمونه و من تصویر زمان و نشانی دادگاه رو براش فرستادم…حالا اگر فردا همسرم نیاد دادگاه چه اتفاقی میافته؟

 

1 سال 37 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید