سلام من از نظر قانونی باکره نیستم و میخوام بدون …

پرسش

سلام من از نظر قانونی باکره نیستم و میخوام بدون اطلاع خانواده ازدواج کنم. مراحل قانونی به چه صورت باید انجام بدم که امکان عقد داشته باشم .

2 ماه 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید