سلام من از نظر قانونی باکره نیستم و میخوام بدون …

پرسش

سلام من از نظر قانونی باکره نیستم و میخوام بدون اطلاع خانواده ازدواج کنم. مراحل قانونی به چه صورت باید انجام بدم که امکان عقد داشته باشم .

8 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید