سلام من به یک خانم چنتا پیامک فرستادم وایشان از …

پرسش

سلام من به یک خانم چنتا پیامک فرستادم وایشان از دست من شکایت کردند ودر جلسه بدوی به پرداخت چهارمیلیون تومان جریمه نقدی تعلیقی  محکوم شدم  من به این رای اعتراض نکردم ولی شاکی دوباره اعتراض کرده وبرای من از تجددی نظر ابلغیه اومده به نظر شما اعتراض ایشان در رای اولیه تاثیر دارد  یانه ،در ضمن شوهر این خانم در حبس بود وبا وثیقه آزاد شده باید ایشان ازاین طریق میخواهد منو به حبس محکوم کند ومبلغی را به ازای رضایت از من بگیرد

آیا من میتوانم این موارد را در دادگاه تجدید نظر مطرح کنم

10 ماه 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید