سلام. من ترم ۶ کارشناسی حققم و قصد داشتم بعد …

پرسش

سلام. من ترم ۶ کارشناسی حققم و قصد داشتم بعد کارشناسی مهاجرت کنم ترجیحا کانادا. اما فهمیدم که رشتم به هیچ دردی نمیخوره و باید از اول شروع کنم. میشه یه توضیحی بدید که باید چیکار کنم برای مهاجرت با این رشته؟

7 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید