سلام من حدود دو ما در شرکتی کار کردم و …

پرسش

سلام من حدود دو ما در شرکتی کار کردم و در ابتدا از من یک سفته سی میلیون تومانی گرفتند، بعد از دو ماه که به نحوی من را اخراج کردند وقتی برای مطالبه حقوق و سفته ها رفتم آنها را ندادند و حدود سه ماه است که دارند من را می دوانند و اینکه علاوه بر من سه نفر دیگر هستند که با آنها هم همین کار را کرده اند، میخواستم بپرسم آیا تر لحاظ قانونی راهی وجود داره که بتوانیم سفته ها و حقوقمان را بگیریم. البته ناگفته نماند که رییس شرکت موارد تخلف دیگری از جمله ندادن بیمه حقوق و … دارد

8 ماه 32 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید