سلام من دختری مجرد ۱۹ ساله هستم و جدا از …

پرسش

سلام من دختری مجرد ۱۹ ساله هستم و جدا از خانواده زندگی میکنم و مدارک من اعم از شناسنامه کارت ملی و گواهی نامه رانندگی در دست پدرم هست و پدرم انهارا بمن نمیدهد باید چکار کنم ایا از طریق شکایت قانونی موفق به گررفتن انها میشوم و چقدر طول میکشد چون برای گرفتن المثنی کپی کارت ملی هم میخواهد و من فقط کپی شناسنامه دارم

1 سال 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید