سلام من دو هفته پیش با یکی با …

پرسش

سلام من دو هفته پیش با یکی با یکی از کارکنان سپاه درگیری لفظی داشتیم که تو این درگیری هردو به هم فحاشی کردیم و اون من تهدید کرد که تو حفاظت سپاه هستم میدم پوست بکنن امروز ی نفر لباس شخصی اومده بود از همسایه ها تحقیق که قضیه دعوا چی بود و کی فحش داد میخواستم بدون میتونه از طریق سپاه از من شکایت کنه یا اینکه بدون اخضاریه که بدن به من و بازپرس من بخواد بیات تحقیق ممنون میشم جواب بدین .

6 ماه 116 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید