سلام من دیه ام رو به حساب دادگاه ریختن الان …

پرسش

سلام من دیه ام رو به حساب دادگاه ریختن الان ۱۰ روزه گذشته ولی به حسابم واریز نشده باید چیکار کنم

6 ماه 98 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید