سلام من سال ۷۷با مهریه یک ملیون پانصد …

پرسش

سلام من سال ۷۷با مهریه یک ملیون پانصد ازدواج کردم والان سال ۹۷ میخوام طلاق بگیرم مهریه ام چقد میشه

7 ماه 29 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید