سلام من سال ۷۷با مهریه یک ملیون پانصد …

پرسش

سلام من سال ۷۷با مهریه یک ملیون پانصد ازدواج کردم والان سال ۹۷ میخوام طلاق بگیرم مهریه ام چقد میشه

10 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید