سلام من ساکن سبزوارم .شوهرم دوتا زن داره و بنده …

پرسش

سلام من ساکن سبزوارم .شوهرم دوتا زن داره و بنده را هر ۱۵تا ۲۰روز رها کرده
میشه مهریه ام را از مشهد اقدام کنم چون شوهرم فقط یک مینی بوس داره که چون وسیله امرار معاشه نمتونن بگیرن
تورو خدا کمکم کنید /

1 سال 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید