سلام من سه ماه پیش ملک که ۳دانگ مالم بودم …

پرسش

سلام من سه ماه پیش ملک که ۳دانگ مالم بودم فروختم به یکی از اقوام دور سند زده شده پول مغازه به یکی اقوام واریز شده و نقدی گرفتم حال زنم مهریه اش گذاشته اجرا میتونه ازم شکایت کنه

12 ماه 110 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید