سلام من میخوام طلاق بگیرم فوری باید چکار کنم…کتک میخورم …

پرسش

سلام من میخوام طلاق بگیرم فوری باید چکار کنم…کتک میخورم و خیلی اذیت میشم ….مهریه هم کامل میخوام

1 سال 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید