سلام من میخوام طلاق بگیرم فوری باید چکار کنم…کتک میخورم …

پرسش

سلام من میخوام طلاق بگیرم فوری باید چکار کنم…کتک میخورم و خیلی اذیت میشم ….مهریه هم کامل میخوام

9 ماه 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید