سلام من میخواهم از کسی که به همسرم تهمت زنا …

پرسش

سلام من میخواهم از کسی که به همسرم تهمت زنا زده شکایت کنم متن شکایت رو چطوری بنویسم ممنونم

11 ماه 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید