سلام.من یه ازدواج ناموفق داشتم وحاصل اون ازدواج …

پرسش

سلام.من یه ازدواج ناموفق داشتم وحاصل اون ازدواج یک دختر ویه پسر هستش که بعد طلاق بامن زندگی میکنن .۴ماه پیش با یه خانمی اشنا شدم که مثل من ایشون هم طلاق گرفته بودن ومن شرایطمو بهش گفتم وقبول کردن باهم ازدواج کنیم .وملا محل برای خواندن صیغه اومدن وصیغه دایم خواندن .ودرهمون کاغذهم پایینش نوشتن مهریه۱۱۴سکه بهار ازادی .وبه جایی هم واسه ثبت نرفتیم.والان خانم رفته خونه پدرش و میگه یا بچه هاتو بزار خونه خودت وواسع من خونه جداگونه بگیر واگه نگیری شکایت میکنم ومهریه میگیرم لطفا راهنمایی کنید ایشون میتونن ادعای مهریه کنن با وجود اینکه جایی ثبت نشده؟

7 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید